Sosyal Kaynak Latest Articles

İslamiyetten önce arapların özellikleri hakkında kısa özet

Öğretmenimin islamiyet öncesi arapların özellikleri ile alakalı araştırma yapmamı istedi. Tam olarak araplarda müslümanlardan önce neler vardı? Nasıl yaşıyorlardı? Geçim kaynakları nelerdi? İslamiyetin araplara kattığı özellikler nelerdir? cevaplarsanız çok acil memnun olurum

Bu sorulara cevap vermek ister misiniz?

KONUYA BİR YORUM BIRAK

Cevap yazmak için giriş yapmalısın.

 1. İslamiyet gelmeden önce araplarda çok değişik adetler vardı. Mesela kız çocuklarının uğursuzluk olduğunu düşünürler, onlardan utanarak onları dışlarlardı. Bazı aileler belirli bir yaşa geldiklerinde kız çocuklarını diri diri toprağa gömerek, onların öldürürlerdi.

  Ticaret o dönemde revaçtaydı. Araplar ticaretten çok iyi anlayan bir topluluktu. Mekke, bugün olduğu gibi o zaman da merkezi bir konumdaydı.

  İslamiyet öncesinde arabistanda yahudiler, hristiyanlar ve hanefi dinine inanan insanlar yaşıyordu. Bunun yanıda hiç bir dine inanmayanlar da yok değildi.

  Bu dönemde edebiyat zirve zamanını yaşıyordu. Araplarda edebiyat o kadar ileriydi ki şehir merkezlerinde, panayırlarda hemen her köşede şiir okuyan bir şair görmek mümkündü. Birçok mesele şiirle anlatılır, nesilden nesile aktarılırdı.

  Kabile sistemi ile yönetilen Arabistan’da kölelik ve cariyelik sistemi de mevcuttu. Zengin aileler veya kişiler kendilerine hizmet etmeleri, işlerini yapmaları için köleler satın alırdı. Köle pazarında satılan bu insanlar ya esir düşmüşlerdir yahut da köle bir aileden gelmişlerdir.

  İslamiyetin gelmesi ile birlikte bütün bu yanlışlar ortadan kalktı. Hazreti Muhammed kölelik sistemine karşı biriydi. Kızların diri diri öldürülmesi olayını kökünden kaldırttı.